STAVROFORA ARSENIA OPRIS        n sentiment de admiraţie ne cuprinde când ne gândim la numeroasele maici care şi-au închinat viaţa lui Hristos, vieţuind în această mănăstire. În tradiţia mănăstirii sunt nume de preoţi slujitori şi monahii care, prin smerenia lor, au lucrat faptele bune doar pentru Cel care vede şi răsplăteşte toate.
        Figura monahală care şi-a împletit destinul cu cel al aşezământului este cea a fostei stareţe, Maica Arsenia Opriş (1919-2009), una dintre cele mai longevive conducătoare de mănăstire.
        Maica Arsenia Opriş era de loc din Dridif - Făgăraş, născută înt-o zi de mare sărbătoare, 8 septembrie 1919. Având o deosebită educaţie creştinească, sădită în suflet încă din casa părintescă, îmbrăţişează viaţa monahală sub îndrumarea marelui duhovnic Parintele Arsenie Boca, în anul 1940 la Mânăstirea Dintr-un lemn, de unde în anul 1942 este trimisă pentru a-şi termina studiile la Liceul Teoretic de la Mânăstirea Bistriţa-Vâlcea, după care preia conducerea Mânăstirii Viforâta în anul 1960.
        La Mânăstirea Viforâta, maica stareţă Arsenia, s-a îngrijit de buna rânduială şi sporire duhovnicească, dar şi materială. Timp de 45 de ani, cu energia-i caracteristică, cu mult curaj, râvnă şi înţelepciune, maica Arsenia a reuşit să realizeze lucruri care-i cinstesc memoria.
        Înzestrată de Dumnezeu cu darul înţelegerii şi cu simţul răspunderii pentru misiunea ce i-a fost hărăzită, s-a remarcat printr-o trăire creştinească pilduitoare.
        În ziua de 17 aprile 2009, soborul Mânăstirii Viforâta în frunte cu Înaltpreasfinţitul Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, alături de mulţi preoţi şi credincioşi, au condus pe ultimul drum pe cea care la vârsta de 90 de ani, a lăsat viaţa aceasta pentru a primii cununa nemuririi întru fericirea veşnică.
        Toată viaţa, maica Arsenia a ţinut cu stricteţe să nu treacă o zi în care să nu îndeplinească pravila de rugăciune primită de la părintele duhovnic Arsenie Boca:

INCHINACIUNILE SFINTELOR PATIMI:

1. Inchinu-mă milostivirii şi iubirii tale de oameni.
2. Inchinu-mă Prea Sfântului Tău spate bătut şi însângerat.
3. Inchinu-mă Prea Scumpului Tău Sânge.
4. Inchinu-mă Prea Sfântului Tău Cap plin de răni şi de sânge.
5. Inchinu-mă Prea Sfântului Tău Cap, încununat cu cunună de spini.
6. Inchinu-mă Prea Sfintei Tale Feţe, plină de răni şi de sânge.
7. Inchinu-mă Prea Sfintei Tale Feţe, care în timpul pătimirii, nici chip nici frumseţe nu a avut.
8. Inchinu-mă Prea Sfinţilor Tăi umeri răniţi şi însângeraţi.
9. Inchinu-mă Prea Sfinţilor Tăi genunchi plini de răni şi de sânge.
10. Inchinu-mă pironirii Tale pe Cruce.
11. Inchinu-mă Prea Sfintelor Tale coaste străpunse cu suliţa de unde a ieşit sânge şi apă.
Te rog Domul meu, spală, şterge cu Prea Scumpul Tău Sânge, mulţimea fărădelegilor mele.
12. Inchinu-mă întreg Prea Sfântului şi îngerescului Trup, care în întregime a suferit pentru mulţimea fărădelegilor mele.
13. Inchinu-mă tuturor cinstitelor şi Sfintelor Tale Patimi.
14. Inchinu-mă îndelung răbdării Tale Doamne.
15. Inchinu-mă smereniei Tale celei îndelungi pentru mine păcătoasa.
16. Inchinu-mă Invierii Tale celei de a treia zi, suirii la ceruri de-a dreapta Tatălui, măreţei şi a doua venirii, când atuncea să nu mă judeci după faptele mele ticăloasa.
Că Tie Doamne Unuia am greşit, dar Tie Unuia mă Inchin şi pe alt Dumnezeu afară de Tine nu ştiu. Tu dar după judecăţile Tale Mă mântuieşte şi mă miluieşte, ca un Bun şi de oamnei iubitor. AMIN!

RUGACIUNE

"Ajută-mi mie Doamne, ca un mort şi îngropat să petrec în lume şi Te rog Domnul meu, sfarmă împietrirea mea, loveşte inima mea cea învârtoşată, frământ-o pe dânsa cu frica Ta, răneşte-o cu dragostea Ta, ca să Te iubesc pe Tine Domnul meu,cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu, cu toată tăria mea, cu toate gândurile mele şi să izvorească de la împietrită inima mea,izvor de lacrimi, care să spele întinăciunea păcatelor mele." (Fericitul Augustin)

Doamne ajută-mi să Te doresc şi dorindu-Te să Te caut şi căutându-Te să Te aflu şi aflându-Te să Te cunosc şi cunoscându-Te să Te iubesc şi iubindu-Te, să nu mă mai satur de Tine.

RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI

        Din adâncul inimii mele Te-am chemat Doamnă Prea Milostivă, auzi glasul rugăciunii mele, căci la Domnul este mila şi la Tine, multă izbăvire. scoate-mă Prea Sfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare din mâinile vrăjmaşilor mei şi îi ruşinează pe ei, şi le nimiceşte toate năvălirile şi sfaturile lor cele viclene îndreptate împotiva mea. Miluieşte-mă Prea Curată Stăpână, în ziua durerii şi în ceasul morţii, să nu laşi sărmanul meu suflet, să stai lângă el, cu mângâierea mântuirii veşnice.
        Amin!