MUZEU

Mânăstirea Viforâta a adăpostit între zidurile sale de-a lungul istoriei, adevărate comori de artă şi cultură.

Întregul ansamblu de obiecte vechi bisericeşti este cea mai grăitoare expresia a frumuseţii şi bogăţiei spirituale.

Fiecare piesă este purtătoarea unui mesaj menit să ne aducă aminte, să actualizeze o realitate, să ne transpună într-o altă lume.

Mânăstirea Viforâta se remarcă prin adăpostirea unei frumoase şi bogate colecţii de icoane, cărţi de cult şi alte obiecte bisericeşti.

Organizarea Muzeului Mânăstirii Viforâta s-a întreprins în anul 1971, amenajat într-o încăpere ce se află pe latura de sud a mânăstirii, sub directa îndrumare şi participare a părintelui Nicolae Şerbănescu.

Unele obiecte bisericeşti au fost păstrate în timp, iar altele au fost donate.

La loc de cinste se află Catapeteasma brâncovenească 1690-1713 împodobită cu o fină broderie, în lemn de tei.

De asemenea în Muzeul Mânăstirii Viforâta se află câteva tipărituri de Carte veche, un Epitaf cu broderie de mătase cu fir de aur, cusut pe pluş roşu, secolul al XX-lea, donat mânăstirii de o evreică convertită la creştinism Ana Rotth, folosind culori naturale, Veşminte preoţeşti datate din secolul al XIX-lea şi din secolul al XX-lea, Candele, secolul al XVIII-lea; Cruce de sidef adusă din Ţara Sfântă, Paftale din sidef, etc.

Această colecţie de obiecte bisericeşti este o mărturie că personalul monahal care o supraveghează este conştient de valoarea operelor de artă, însufleţite de dorinţa de a le păstra cu credinţă şi de a prezenta cu dragoste tot ce este sfânt şi nobil în trecutul cultural al poporului nostru.