BISERICA DIN CIMITIR

Biserica din cimitir, cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a fost ridicată de banul Grigorie Brâncoveanu, în anul 1830.

Planul bisericii este triconc, în formă de navă, cu abside semicirculare.

La nivelul solului, se află intrarea în gropniţă, unde sunt mai multe nişe pentru oseminte. Deasupra gropniţei, la aproximativ doi metri faţă de sol, se află biserica.

Accesul în biserică se face prin două scări aşezate în oglindă, care se întâlnesc în faţa uşii de la intrare, unde sunt doi stâlpi care susţin acoperişul dând impresia unui mic pridvor.

Pictura iniţială a bisericii din cimitir a fost realizată de ieromonahul Atanasie, la 1849, nume ce se găseşte scris la proscomidiar, în Sfântul Altar, alături de numele ctitorilor.

Stilul picturii face o trecere de la realist la neobizantin.

Catapeteasma bisericii este din zid, icoanele împărăteşti fiind pictate de acelaşi ieromonah Atanasie.

Pe abside sunt pictate icoanele Schimbării la faţă a Domnului şi Învierea Domnului.

In pronaos, pe boltă, este reprezentată Încoronarea Maicii Domnului

Deasupra uşii de la intrare, este macheta bisericii din cimitir şi Mântuitorul Iisus Prunc dormind cu mâna dreaptă sub cap însoţită de versetul Vechiul Testament: "Sculându-se a adormit ca un leu."

În decursul vremii, datorită cutremurului din 1940, care a zdruncinat temeliile de piatră ale bisericii din incinta mânăstirii, slujbele religioase se făceau la biserica din cimitir.

După cutremurul din 1977, fiind afectată acum şi biserica din cimitir, s-au întreprins unele reparaţii şi consolidări, iar prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Dr. Nifon, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, a fost restaurată şi pictura în anul 2005, de către o echipă de restauratori condusă de doamna pictor Elena Vasilescu.