BISERICA        in Pisanie aflăm că Mânăstirea Viforâta, ctitorie a voievodului Vladislav Basarab are doua hramuri, unul închinat Naşterii Maicii Domnului prăznuit pe 8 septembrie şi al doilea închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit pe data de 23 aprilie.
        Biserica păstrează planul triconc cu o navă principală, segmentată în două încăperi şi în două abside colaterale cu turle pe naos şi pronaos.
        Altarul este semicircular, cu două nişe laterale şi cu o boltă în calotă sferică, pe când în naos şi pronaos, tavanele se încadrează într-o dispoziţie dreptunghiulară, modelând colţurile şi rezemându-se pe un sistem de arce.
        Catapeteasma actuală este din lemn de tei aurit sculptată de renumitul artist Karl Stork, într-o îmbinare de stil gotic şi bizantin, în anul 1864.
        Naosul are abside semicirculare care sunt decorate cu Sfinţi Militari - Sfântul Gheorghe, Sfântul Trifon, Sfântul Mercurie, Sfântul Nestor, Sfântul Dimitrie.
        Din vechea pictură a bisericii realizată în timpul marelui ban Grigorie Brâncoveanu la începutul secolului al XIX-lea afectată de cutremurul din anul 1977, a mai rămas, după restaurare doar primul registru de pictură în ulei care are o expresie realistă. Cel de-al doilea registru şi turlele din naos şi pronaos s-au refăcut în frescă având o pictură neobizantină.
        Pe suprafaţa centrală a turlei naosului, este înfăţişat Iisus Pantocrator, înconjurat de cetele îngereşti. Medalionul circular este dublat de o bandă pe care se desfăşoară următoarea inscripţie: "Vedeţi, vedeţi că Eu sunt Dumnezeu, Care am plouat mană în pustie şi am izvorât apă din piatră"
        Despărţirea dintre naos şi pronaos se face prin patru pilaştri prevăzuţi la partea superioară cu trei arcade.
        In pronaosul spaţios de formă dreptunghiulară sunt pictate portretele votive ale marelui ban Grigorie Brâncoveanu şi al jupânesei Safta, alături de ei, răsar ca prin ceaţă capetele primilor ctitori.
        Pe suprafaţa centrală a turlei pronaosului, este înfăţişată Maica Domnului Oranta, purtând la piept pe Iisus Emanuil, care binecuvintează cu amândouă mâinile. Medalionul circular este dublat de o bandă pe care se desfăşoară următoarea inscripţie: "De mult proorocii te-au proorocit pe tine, Curată Fecioară Născătoare de Dumnezeu".
        Deasupra uşii de la intrare se observă pictat în medalion chipul Mitropolitului Primat Konon Donici Arămescu.
        Pridvorul deschis este adăugat de voievodul martir Constantin Brâncoveanu în 1713, fiind încadrat de arcade largi, susţinute de stâlpi, înfăţişând scene din Apocalipsă: bucuria raiului împărtăşită de toţi sfinţii iar "chinurile iadului" constituie cea mai reprezentativă pictură impresionând puternic pe oricine trece pragul bisericii.