AGRICULTURA

Mānăstirea este un aşezămānt organizat de rugăciune, dar şi de muncă.

Īn munca de obşte se cuprind toate ascultările care răspund la trebuinţele şi īndatoririle mānăstirii.

Pe lāngă grădinile de zarzavat, există o mică seră de roşii şi livezi cu pomi fructiferi de meri şi pruni.