Târgovişte, martie 2024

Scurtă descriere a proiectului

"Restaurarea şi consolidarea Bisericii "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița"

Parteneriat între UAT Comuna Aninoasa şi Mănăstirea Viforâta este beneficiarul proiectului "Restaurarea şi consolidarea Bisericii "Sfântul Mre Mucenic Gheorghe" - Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița", cod MySMIS 116457, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Scopul proiectului l-a constituit valorificarea potențialului turistic al Mănăstirii Viforâta, pe piața turistică națională şi internațională, prin resturarea şi introducerea acesteia în circuitul turistic, precum şi prin consolidarea şi modernizarea infrastructurilor conexe.

Acesta a fost atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:

 

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 8.638.327,28 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.743.995,87 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.582.396,48 lei.

Data începerii proiectului este 14.07.2015, iar data finalizării proiectului este 31.12.2023.

Impactul investiției la nivelul localității Comunei Aninoasa/regiunea Sud-Muntenia îl reprezintă susținerea turismului şi promovarea obiectivelor turistice din regiune prin creşterea numărului de turişti, creşterea atractivității zonei ceea ce conduce la stabilitate economică şi financiară prin menținerea locurilor de munca colectarea de venituri la bugetul local.

Date de contact: Loc implementare: Județul Dâmbovița, comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Mihai Viteazu Nr.267, persoana de contact: PRIMAR, Vlăduţ NICULAE, Tel/fax/email: + 40 (245) 22 62 14, +40 (245) 22 65 33, aninoasadb@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana,

va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro